Visie

moment van stilteDe visie van waaruit ik werk, is samengevat in de naam van mijn bedrijf: Fermate Coaching. Een fermate is een teken in de muziek. Het duidt een moment van stil staan aan. Deze momenten van stilte zijn net zo belangrijk en indrukwekkend als de muziek zelf. Ze versterken de indruk die de muziek in ons maakt. Dat is ook in ons leven zo. Naast ‘doing’, actief zijn, is het van belang om ruimte te maken voor ‘being’, voor stil zijn. Als we deze twee met elkaar verbinden, ontstaat een prachtige (levens)symfonie.

Het beeld van de dirigent en het orkest is een mooie metafoor voor onszelf. De dirigent van het orkest bepaalt welke muziek klinkt, wanneer er muziek klinkt en hoe lang een rustmoment duurt. De muzikanten staan symbool voor de rollen en houdingen die we in ons dagelijks leven kunnen aannemen, zoals daar bijvoorbeeld zijn: een harde werker, een criticus, een zorgzame kant of een chaoot. Onze innerlijke dirigent kan sturing geven aan deze kanten in ons.

Na periodes van actief zijn, muziek maken, is er tijd nodig voor stilte en bezinning, een fermate. De dirigent in ons vraagt zich af: Doe ik wat ik wil? En vanuit welke rol of houding wil ik dit doen? Vanuit dit inzicht kun je stappen nemen die, in de metafoor gesproken, de stemming van het orkest of de soort muziek veranderen.

Soms zijn we onze innerlijke dirigent kwijt, en staat bijvoorbeeld onze ‘perfectionist’ of onze ‘zorger’ op de bok. In individuele coaching en therapie help ik jou om gaandeweg jouw innerlijke dirigent te (her)ontdekken, sturing te gaan geven aan jouw ‘orkestleden’ en de valkuilen én kwaliteiten van deze kanten in jou op waarde te schatten.