Psychosynthese is ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli. Zijn methode voor zelfontwikkeling is zeer geschikt voor persoonlijke ontwikkeling, het herstellen van vitaliteit en het ervaren van balans.

De positieve psychologie ‘psychosynthese’ gaat ervan uit dat de mens zich altijd kan ontwikkelen om steeds meer uitdrukking te geven aan wie hij werkelijk is. Hiermee sluit psychosynthese aan bij het gedachtegoed van de humanistische psychologie. Maslow met zijn ‘Piramide van Maslow’ is daar de bekendste vertegenwoordiger van. Het model van de psyche dat Roberto Assagioli ontwikkelde, is samengevat in wat ook wel ‘Het ei van Assagioli‘ wordt genoemd. 

De tegenstellingen overstijgen

In de psychosynthese gaat het ontdekken van de minder mooie kanten van onze persoonlijkheid hand in hand met het ontdekken van onze kwaliteiten. Onze minder mooie kanten zijn een vervorming van oorspronkelijke kwaliteiten. Denk maar eens aan de volgende (schijnbare) tegenstellingen:

Zelfmedelijden – Mededogen
Futloosheid – Vrede
Sarcasme – Humor
Manie – Vreugde
Woede – Kracht

Steeds gaat het om dezelfde energie, maar in een andere vorm. Deze energie brengen we tot uitdrukking in een deel van onze persoonlijkheid. Assagioli noemt deze delen van onze persoonlijkheid ‘subpersonen’. Zo kan zelfmedelijden tot uitdrukking komen in een subpersoon ‘zielepiet’, humor in een subpersoon ‘clown’ en woede in een een subpersoon ‘bepaler’. Pas als we deze energieën in ons herkennen en accepteren, kunnen we ze overstijgen. Op dat moment worden we niet geleid door deze kant van onze persoonlijkheid, maar leiden wij zelf en zijn we vrij om te kiezen welke energie we op welke manier inzetten.

Je krijgt beter zicht op verschillende kanten van jouw persoonlijkheid, hoe deze jou beïnvloeden én hoe jij er invloed op kunt uitoefenen. Daardoor ontstaat er meer keuzeruimte in jouw leven.

Toepassing

In het werken met mensen vertaalt deze visie zich door het streven naar werkelijk, gelijkwaardig en oordeelloos contact tussen therapeut en cliënt; van mens tot mens. Uiteraard impliceert de ‘rol’ van therapeut dat deze de cliënt ondersteunt om zich bewust te maken van de eigen kwaliteiten en overlevingspatronen, zodat hij zich kan ontwikkelen.

In mijn werk als coach en therapeut vormen mijn kennis van en ervaring met psychosynthese een belangrijke basis. Meer over mijn werkwijze lees je hier.

Meer weten over psychosynthese?

De boeken van Piero Ferrucci ‘Heel je leven’ en ‘Rondleiding in de Psychosynthese’ geven een mooie introductie in de psychosynthese. Ze zijn eenvoudig online verkrijgbaar.

 

error: Content is protected !!