Coaching

Afhankelijk van je vraag kun je kiezen voor een aantal losse gesprekken of een coachtraject. In een eerste, kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek, kijken we of er een ‘klik’ is en welke vorm van coaching bij jou past.

Meer informatie over het Coachtraject
kloostertuin_tulpenboom
Het coachtraject van Fermate Coaching is bedoeld voor mensen die voor een periode begeleiding zoeken in hun werkleven. De aanleiding om het traject te starten kan per persoon verschillen. De coachvraag kan bijvoorbeeld gaan over het omgaan met hoge werkdruk, het effectief functioneren in het werk of het opnieuw verbinden van de eigen waarden en talenten met de werkinhoud.

Het eerste deel van het traject staat meestal in het teken van het verkrijgen van meer inzicht in het ontstaan van de coachvraag. Gedragspatronen en onderliggende gedachten en gevoelens komen aan het licht. De vervolgstap is het maken van verbinding met de eigen waarden, talenten en verlangens. Het laatste deel van het traject staat met name in het teken van het verbinden van deze waarden, talenten en verlangens met de dagelijkse werkpraktijk. Uiteraard is de precieze opbouw van het traject altijd afhankelijk van de persoon en de coachvraag.

Het traject bestaat uit een combinatie van gesprekken, online contactmomenten en huiswerkopdrachten. Als de cliënt dat past, kunnen ook meditatieve en/of ontspanningsoefeningen gedaan worden. Naar keus vindt contact plaats met de werkgever; uiteraard altijd in overleg met de cliënt. Het is altijd mogelijk het traject op maat te maken.

Interesse?
Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.