Coaching zakelijk

Voor werknemers die te maken hebben met klachten als burn-out, overspannenheid, depressie of angst bied ik individuele begeleiding aan. Door middel van vragen en oefeningen tijdens de coachgesprekken, online contactmomenten en huiswerkopdrachten werk ik met de cliënt aan het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van de klacht, zo nodig aan het verwerken van onderliggende traumata / sterke emoties en aan het versterken van de unieke, eigen kracht en kwaliteiten van de cliënt.

Aanpak

In een eerste, kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek met de cliënt, kijken we of er een ‘klik’ is en of mijn vorm van begeleiding bij de cliënt past. Als dat het geval is, maak ik een inschatting van wat nodig is om het doel van de cliënt te bereiken. De werkgever ontvangt vervolgens een offerte met daarin de doelstelling van de cliënt, het aantal gesprekken dat naar schatting nodig is en de frequentie waarin gewerkt gaat worden. Het aantal gesprekken dat nodig is, varieert meestal tussen de 5 en 15 gesprekken. Naar keus vindt contact plaats met de werkgever; uiteraard altijd in overleg met de cliënt. Zodra de offerte voor akkoord getekend is, kan het traject starten.

Kosten

De kosten bedragen 125 euro (exclusief BTW) voor een gesprek van 5 kwartier. Als ik naar de cliënt toe reis voor de gesprekken, reken ik 45 euro (exclusief BTW) per uur reisvergoeding. Bij begeleiding op mijn coachlocatie, Klooster Sint Agatha, is er geen sprake van een reisvergoeding.

Certificering

Als coach ben ik gecertificeerd door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Dit is voor veel werkgevers een vereist kwaliteitskeurmerk.

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.