Home

Werkelijke voldoening samen laten gaan met goede (werk)resultaten is waar ik aan werk met mijn cliënten. Wanneer we leven en werken vanuit onze waarden, talenten en ambitie geeft dat veel en positieve energie. Als we deze energie, die ons als mens uniek maakt, koppelen aan wat we doen, ervaren we vreugde en komen we tot de beste resultaten.

Fermate Coaching biedt individuele coaching, klankbordgesprekken en groepstrainingen aan.

“Ik wil zingen zoals de vogel, zonder me af te vragen wie er luistert.”

Rumi (1207-1273)